Info

Hieronder vind je een overzicht van studentenverenigingen en -clubs. Met deze sectie willen we nieuwe studenten helpen wegwijs te maken in hun studentenstad.

Indien je een voorstel hebt tot interessante toepassingen van de App, kan je ons een e-mail sturen of tweeten naar @trissen_be.

KU Leuven: Facultaire studentenverenigingen (LOKO)
Naam Faculteit Café
Alfa Archeologie Fakbar Letteren
Apollonia Tandheelkunde Doc's Bar
Babylon Taal- en Letterkunde Fakbar Letteren
Bios Biologie
Canonica Kerkelijk Recht
Chemica Chemie, Biochemie en Biotechnologie
Crimen Criminologische Wetenschappen
Ekonomika Economie en Bedrijfswetenschappen Dulci
Eoos Taal - en Regiostudies Fakbar Letteren
Farmaceutica Farmaceutische Wetenschappen De Capsule
Geos Geologie
Historia Geschiedenis Fakbar Letteren
Katechetika Theologie en Religiewetenschappen M-Café
Landbouwkring (LBK) Bio-ingenieurswetenschappen Gnorgl
Kring Logopedie en Audiologie (KLA) Logopedische en Audiovisuele Wetenschappen De Capsule
Mecenas Kunstwetenschappen Fakbar Letteren
Medica Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Doc's Bar
Medisoc Medisch-Sociale Wetenschappen
Merkator Geografie en Toerisme
Musicologica Musicologie Fakbar Letteren
Nieuwe Filosofische Kring (NFK) Filosofie
Pedagogische Kring Pedagogiek De Capsule
Politika Sociale Wetenschappen Politika Kaffee
Psychologische Kring Psychologie Pavlov
Vlaams Rechtsgenootschap (VRG) Rechtsgeleerdheid Huis Der Rechten (HDR)
Vlaamse Technische Kring (VTK) Ingenieurswetenschappen 't Elixir
Wina Wiskunde, Fysica en Informatica Winabar
KH Leuven: Facultaire studentenverenigingen (OKeR )
Naam Faculteit Café
De Kelten Departement Echo Groep T
Diana Biomedische laboratoriumtechnologie, Chemie, ...
Didactica Lerarenopleiding 't Archief
Soca Sociaal Werk
StEIL Vroed- en Verpleegkunde 't Archief
Groep T: Facultaire studentenverenigingen
Naam Kring Fakbar
Industria Industrieel Ingenieur Délibéré
Educata Lerarenopleiding Délibéré